3 เหตุผลในการใช้ SERP

ใช่ Serp สำคัญเพราะ…

คำถามแรกที่คุณควรตอบก่อนที่จะไปฟังก์ชั่นหลัก คือ: “SERP คืออะไร”? นิยาม SERP เป็นดังต่อไปนี้: “หน้าเว็บที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือค้นหาเป็นคำตอบค้นหาของผู้ใช้ที่ใช้งาน”. ย่อย่อมาจาก “Search Engine หน้าผลลัพธ์” เป็นเครื่องมือค้นหาหน้าผลลัพธ์.

ที่จะอธิบายมันในแง่ที่เรียบง่าย:

หากคุณพบว่าข้อมูลและเขียนลงคำหลักที่เหมาะสมและเครื่องมือค้นหาจะช่วยให้คุณแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของหน้าเว็บที่มีผลที่พบ. ผลลัพธ์เหล่านี้มีการเชื่อมโยงที่มีรายละเอียดของการค้นหาของคุณ.

องค์ประกอบหลักของ SERP มี:

ผลการค้นหาตรงประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์. นี่คือความมุ่งมั่นตามธรรมชาติของเครื่องมือค้นหา, แต่ที่เว็บไซต์ส่วนใหญ่มักจะล้มเหลว.

  1. หน้าผลการค้นหาที่มี 10 การเชื่อมโยงโดยค่าเริ่มต้น, จำนวนนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการตั้งค่าการค้นหา;
  2. บล็อกด้วยการโฆษณาจากบริบท;
  3. สาขาขนาดเล็กที่ด้านหน้าของผลการค้นหา. พวกเขาสามารถรวมถึงความผิดพลาด, การตอบสนองที่รวดเร็วในการค้นหาของผู้ใช้, เครื่องคิดเลขและอื่น ๆ อีกมากมาย;
  4. ภาพจะถูกรวมกับการค้นหาพิเศษ;
  5. คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง – คำค้นหาคือการกลั่น. ผู้ใช้จะนำเสนอชิ้นส่วนคำหรือคำสั่งที่คล้ายกัน;
  1.  
  2. องค์ประกอบของการบริหารจัดการ – นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์, แจ้ง, ฯลฯ ขณะที่ผู้ใช้ทำแบบสอบถาม.
  1. เนื่องจาก Google ปรากฏ, ผลอินทรีย์ SERP ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก. อย่างไรก็ตาม, การใช้คำโฆษณา (AdWords) ได้นำไปสู่การเริ่มต้นของ Google รวมถึงผล SERP ไม่ใช่อินทรีย์ใหม่.

สงสัยวิธีการจัดอันดับ? ตรวจสอบด้วยการทดลองใช้ฟรี!https://freeserpcheck.com

อ่านบทความขนาดกลางที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบฟรี Serp ตรวจสอบกับ MOZ VS Semrush และ Ahrefs